Tancaments d'Obres

Subministrem i instal·lem tancaments d'obres i solars desmuntables o no i/o decorats, amb diferents sistemes

publicitat exterior, tancaments d'obres, chapa grecada, xapa grecada, chapa pegaso, xapa pegaso, tancament d'obra, cierre d'obra, cierre de obra, publicitat exterior, tancaments d'obres, tancament d'obra, cierre d'obra, cierre de obra, publicitat exterior, tancaments d'obres, tancament d'obra, cierre d'obra, cierre de obra

Tancament d'obra patentat

Hem creat la tanca tipus ALBA (sistema patentat), desmuntable, anticartells, recuperable 100%. Especialment indicada per a solars en edificació, la qual, gràcies al seu disseny, ens permet accedir a l´interior del solar en construcció per qualsevol lloc del perímetre de tancament en segons i en pocs segons més, tornar a tenir la tanca col.locada de nou. Els móduls, realitzats en emparrillats de religues electrosoldades i un folre de xapa galvanitzada, son de gran consistencia i alhora impedeixen la col.locació de cartells i pasquins que donen l´aspecte habitual d´abandó en aquests tipus de tancaments. Acabaments en xapa galvanitzada i pintura.

Finalment el tancament es 100% recuperable i d´un nombre il.limitat d´utilitzacions; pel que podem afirmar que és de durada indefinida, la qual cosa fa que la seva amortizació sigui extraordinaria. No genera residus ni runes de cap mena a final d´obra, pel que es repectuós amb el medi ambient. Aquest tipus de tancament recuperable i modular és l´únic en el mercat que compleix les prescripcions indicades per l´ORDENANÇA DELS USOS DEL PAISATGE URBÀ DE LA CIUTAT DE BARCELONA (Art. 28.1d).

Tancament d'obra patentat
Tancament d'obra patentatTancament d'obra patentat
Tancament d'obra patentatTancament d'obra patentat
Tancament d'obra patentatTancament d'obra patentat
Tancament d'obra patentatTancament d'obra patentat
Tancament d'obra patentat