BICI-CORRAL : l'aparcament de bicicletes segur

BICI-CORRAL ha estat dissenyat seguint les directrius dels principals estudis de mobilitat en bicicleta. Per això està concebut en format "CORRAL" i respresenta una millora del disseny conegut com a U-invertida. Aconseguint un aparcament de bicicletes: més segur, útil, accessible i adaptable; tant a les necessitats del ciutadà que utilitza la bicicleta com a mitjà de transport en el dia a dia; com per les necessitats de l'Ajuntament

BICI-CORRALBICI-CORRALBICI-CORRALBICI-CORRAL

Punts diferencials respecte a altres aparcaments de bicicletes ordinaris:

Seguretat:

- Cadenes incorporades a l’aparcament per fer front als robatoris

Parquing bicicletes segur

- Estructura corral que aïlla les bicicletes a fi de: protegir al ciclista de l’entorn / Protegir l’entorn del ciclista.


Parking bicicletes segur

Adaptabilitat:

- El seu disseny permet instal•lar-lo en carrers en pendent.

- Perfectament adaptat per a instal•lar-ho a la calçada.

Aparcament bicicleta segur en calçada carrer

- Té la possibilitat d'ajustar-se en funció de la quantitat de places d'aparcament de bicicletes que es vulguin oferir.

Parking bicicleta segur accessible

Requeriments legals:

- Segons DECRET 344/2006 de la Generalitat de Catalunya, de 19 de setembre, de Regulació dels Estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada; s'ha d'establir un mínim de places d'Aparcament de Bicicletes segons el tipus de solar i equipament, i han de ser:

  • DECRET 344/2006 - Regulació estudis avaluació mobilitat generada

  • aparcament bicicletes segur, aparcament bici segur, aparcament bicis segurs, bici-corral, parking bicicletes segur, parking bicis segur, parkings bicis segurs, parking bicicletes segurs, parquing bicicletes segur, parquing bicis segur, parquings bicis segurs, parquing bicicletes segurs


    - Compleix tots els requeriments per a aparcaments de bicicletes establerts pel Manual de Aparcamientos de Bicicletas redactat pel Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç i IDAE.

  • Manual aparcaments de bicicletes - IDAE

  • aparcamiento bicicletas seguro, aparcamiento bici seguro, aparcamiento bicis seguros, bici-corral, parking bicicletas seguro, parking bicis seguro, parkings bicis seguros, parking bicicletas seguros, parquing bicicletas seguro, parquing bicis seguro, parquings bicis seguros, parquing bicicletas seguros, parquin bicicletas seguro, parquin bicis seguro, párquines bicis seguros, parquin bicicletas seguros